ชื่อ - นามสกุล :นายธนาดุล โฉมนิธิตานนท์
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน้าที่หลัก :บริหารงานในสถานศึกษา
ที่อยู่ :โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม 184 หมู่ 4 ต.รังงาม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ
Telephone :0877746202
Email :mcmschool99@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานกิจการนักเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :